• فراغت اولین دور آموزشی شبکه

  اولین دور See More

 • CONVOCATION CEREMONY

  On Friday, 10th February, 2020, a graduation ceremony was held for Eighth Graduate Student Celebration of Education Faculty in Edrak Institute of Higher Education.

  See More
 • Convocation Ceremony

  On Thursday, 9th of January, 2020, a celebration was held in one of the halls of Kabul city on the occasion of the third graduation of Edrak Institute of Higher Education students.

  See More
 • MOHE Leadership Council

  Ministry Of Higher Education leadership summit.

  See More
 • تفاهم نامه همکاری – تحصیلی میان دانشگاه ادراک و روند سبز

  از آنجایکه مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ادراک از جمله مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی معتبر کشور است، ثابت نموده است که با امکانات و کادر های علمی خویش در بلند بردن سطح دانش تخصصی و مسلکی جوانان مؤثر واقع شده است.

  See More

Students

1000

Faculties

4

Teachers

200