• تفاهم نامه همکاری – تحصیلی میان دانشگاه ادراک و روند سبز

    از آنجایکه مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ادراک از جمله مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی معتبر کشور است، ثابت نموده است که با امکانات و کادر های علمی خویش در بلند بردن سطح دانش تخصصی و مسلکی جوانان مؤثر واقع شده است.

    See More

Students

1000

Faculties

4

Teachers

200